TOETSINSTRUMENTEN.ORG

weblog

RUCKERS, a harpsichord and virginal building tradition

25 Aug 2008
"Ruckers, a harpsichord and virginal building tradition", waarvan de eerste druk verscheen in 1990, is een standaardwerk over deze befaamde Antwerpse klavecimbelbouwersdynastie.
De auteur is Grant O'Brien, eens curator van de Russell Collection of Early Keyboard Instruments aan de universiteit van Edinburgh.
Aanleiding om hier bij stil te staan is het onlangs verschijnen van de tweede druk van dit al lang uitverkochte werk.
O'Brien is behalve wetenschapper ook een man van de praktijk. Hij bouwt klavecimbels en virginalen, en in zijn boek ligt het accent vooral op het ambacht van de Ruckers traditie. Hij beschrijft dus niet alleen hoe de instrumenten er uit zien, maar vooral hoe ze gemaakt werden.
Dat maakt dit boek met name interessant voor hedendaagse bouwers en anderen, die precies willen weten wat het geheim is van de kwaliteit en de grandeur van de Ruckers instrumenten, die nog steeds ongeëvenaard lijken te zijn.
Het is algemeen bekend dat instrumenten nogal eens ten onrechte als Ruckers produkten werden aangemerkt. O'Brien geeft tips hoe een echte Ruckers herkend kan worden. In het hoofdstuk "Trademarks of Ruckers instruments" vindt u genoeg aanwijzingen om een echte van een vervalsing te onderscheiden.
In de 18e eeuw zijn veel Ruckers klavecimbels omgebouwd tot voor die tijd moderne instrumenten. Daarbij bleef echter minstens de zangbodem met attributen behouden, omdat men wel in de gaten had dat deze onderdelen zo van belang zijn voor de klankschoonheid van het instrument.
Uitgave: Cambridge University Press, www.cambridge.org